Motorrad Center Stockholm

Dataskyddsförklaring

På Motorrad Center Stockholm värnar vi om våra kunders personliga integritet och skyddar dina personuppgifter!

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför informerar vi nu dig om hur vi samlar in och använder oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Den 25:e maj 2018 ersatte den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din ip-adress eller servicehistorik.
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen av dom följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Alla anställda hos oss har fått grundlig information för att säkerställa att dessa regler följs.

Situationer när vi lagrar och behandlar dina personuppgifter:
När du köper eller servar en mc hos oss eller fyller i ett av våra webformulär på vår hemsida, så sparas dina uppgifter i vårt kundregister. Detta kundregister använder vi sedan när vi skickar ut information till våra kunder i form av nyhetsbrev, servicepåminnelser eller uppföljningsmail. Vi lagrar alltså bara information som du själv har gett oss genom att fylla i tex namn, mailadress eller mobilnummer och bara för vår egen marknadsföring. Vi säljer aldrig dina uppgifter till andra företag. Vi har avtal med våra samarbetspartners för att säkerställa att GDPR även följs hos dem.

Den nya lagen innebär även att du som kund har ett antal rättigheter:

Rätt att få bekräftelse på och information om dina personuppgifter.
Rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
Rätt att kräva att dina personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.
Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss.

Dina kunduppgifter sparas så länge du inte aktivt meddelar oss att du vill att de raderas.


Serverlogg-filer
Innehavaren av webbsidan samlar in och sparar information om besök i så kallade serverlogg-filer av tekniska skäl. Information som automatiskt förmedlas till oss av er webbläsare. Det handlar om typ av webbläsare och version, vilket operativsystem som används, från vilken URL det länkats, den besökande datorns namn, serverns klockslag, IP-adress, ett meddelande huruvida servern svarat korrekt. Dessa uppgifter kan inte utan kontroll av andra källor tillskrivas någon bestämd person och används uteslutande för statistiska ändamål. Ändamålet med insamling: Vi använder serverns loggfiler för drift, säkerhet och optimering av webbsidans innehåll. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera loggfilerna, om det skulle finnas några konkreta misstankar om rättsvidrig användning.

Google Web Fonts
För en tilltalande presentation används på denna webbsida typsnitt vid namn Google Fonts, vilka tillhandahålls av Google LLC. Dessa typsnitt överförs automatiskt till er webbläsares cache. Av denna anledning måste er webbläsare upprätta en förbindelse med servar hos Google. Därmed får Google information om att er IP-adress besöker vår webbsida. I de fall er webbläsare inte stödjer Web Fonts, eller inte tillåter förbindelsen, kommer en standardfont i er dator att användas. Ytterligare information finns att läsa i Googles sekretessvillkor.

Google Maps
För visning på karta av adress och vägbeskrivning nyttjar denna webbsida Google Maps, som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. När ni använder Google Maps skickas information om användningen av kartfunktioner till Googles servrar i USA, exempelvis datum och klockslag för besöket på webbsidan, webbadress, IP-adress, den angivna startpunkten vid ruttplanering. Mer information om Google Maps hittar ni under ”Villkor” i Google Maps och i Goggles sekretessvillkor. Genom att använda denna webbsida godkänner ni att Google får samla in, bearbeta samt använda de automatiskt insamlade och de av er angivna uppgifterna.

Youtube
Datenschutzrechtlicher Hinweis betreffend YouTube Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in den Nutzungsbedinungen von YouTube unter https://www.youtube.com/t/terms sowie in den Datenschutzbestimmungen von Google unter https://policies.google.com/privacy.

Vilka rättigheter har ni beträffande era uppgifter?
Ni har alltid rätten att kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med de från er insamlade uppgifterna. Ni har därutöver rätt att fordra en rättelse, spärr eller radering av dessa uppgifter. För detta kan ni när som helst vända er till följande adress: info@motorradcenterstockholm.seHär kan ni meddela huruvida ni önskar tillgång till de sparade uppgifterna eller om ni önskar att de raderas.

BACK TO TOP